Stress Release

In deze drukke maatschappij hebben we veel te maken met stress. Ook situaties in het leven waar we moeilijk mee om kunnen gaan leiden tot stress.
De emotionele stress release is een voorwaarde scheppende methode om op een andere manier met blokkerende emoties of situaties om te kunnen gaan.
Bij de emotionele stress release wordt gebruik gemaakt van de neurovasculaire punten op het voorhoofd. Door het vasthouden van deze punten wordt bloed onttrokken aan de reactieve gebieden van de hersenfunctie en in de meer bestuurbare gedeeltes van de hersenschors gebracht. Door deze veranderde situatie zal de testpersoon niet meer vanuit de vecht/vlucht mechanisme handelen. Hij zal weer in staat zijn te kiezen en controle te hebben; meester zijn over zijn leven in plaats van geleefd te worden door emoties.

Situaties en ervaringen kunnen niet veranderd worden maar wel de manier hoe er mee omgegaan wordt. Soms is er een bepaalde hoeveelheid stress nodig om tot een goede prestatie te komen. Dit wordt dan wel positieve stress genoemd.